Zastosowanie wodnej pary technologicznej

Dzięki nam dostaniesz skrzydeł!

Zastosowanie wodnej pary technologicznej

W procesach przemysłowych i produkcyjnych używa się różnych mechanizmów do przekazywania energii. Szczególnie ważne jest dostarczanie energii cieplnej, potrzebnej do procesów destylacji czy odparowania. W tym celu bardzo często wykorzystywana jest para wodna.

Czym jest technologiczna para wodna?

para technologicznaW zakładach produkujących środki farmakologiczne czy też różne substancje chemiczne bardzo ważne jest dostarczenie odpowiednich ilości ciepła maszynom produkcyjnym. W tym celu bardzo często wykorzystywana jest para technologiczna, szczególnie tam, gdzie wymagane jest większe skoncentrowanie energii cieplnej potrzebnej do realizacji procesów produkcyjnych w danej firmie. Para wodna ma wiele zalet i duża przewagę nad innymi rodzajami medium do przekazywania ciepła, szczególnie w stanie ciekłym. Przede wszystkim para technologiczna jest w stanie dostarczyć znacznie większe ilości energii – około 0,6 kWh na 1 kg wody. W przypadku medium w stanie ciepłym, trzeba byłoby zużyć nawet 25 kg takiej substancji, aby móc dostarczyć porównywalną ilość energii cieplnej, mimo wysokiej temperatury takiej substancji. Wszystko to sprawia, ze korzystanie z pary technologicznej jest bardziej korzystne z ekonomicznego punktu widzenia. Szczególnie jest to widoczne w przypadku dużych firm, takich jak sieci ciepłownicze, gdzie korzystanie z pary wodnej w realizacji procesów technologicznych może się przełożyć na znaczne oszczędności w skali roku. Te oszczędności są związane z tym, że para technologiczna nie musi być rozgrzewana do takich temperatur jak medium w postaci cieczy. Dzięki temu oszczędzamy znaczną ilość energii potrzebnej do odpowiedniego rozgrzania danej cieczy. Jest to szczególnie widoczne w przypadku dłuższych rurociągów. Oprócz takiego zastosowania pary, w procesach przemysłowych para wodna ma także wiele innych zastosowań. Warto wspomnieć o używaniu jej do sterylizacji, gdzie gorąca para wodna wykazuje wysoką skuteczność bez konieczności używania żadnych żrących środków chemicznych. Aby para wodna mogła być używana w procesach technologicznych musi spełniać kilka warunków. Jeżeli para ma zostać używana do procesów produkcyjnych związanych z produkcją żywności najważniejsze jest to, aby była pozbawiona w swoim składzie substancji chemicznych, korozyjnych i innych potencjalnie szkodliwych.

Energia cieplna odgrywa ogromną rolę w realizacji procesów produkcyjnych i przemysłowych. Zazwyczaj głównym przekaźnikiem tej energii jest para wodna, która nie wymaga silnego podgrzewania aby skutecznie przekazywać energie cieplną. W procesach przemysłowych parę używa się również do sterylizacji.