Zastosowanie geodezji w przypadku różnic wysokości

Dzięki nam dostaniesz skrzydeł!

Zastosowanie geodezji w przypadku różnic wysokości

 

Roboty budowlane musza być wykonane dokładnie i precyzyjnie. Za to odpowiadają osoby, które wykonują pomiary powierzchni terenu przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Są to wykształceni geodeci stosujący nowatorskie metody pomiarowe. Bez geodetów niemożliwe byłoby rozpoczęcie wielu inwestycji. Potrafią wykryć wszelkie deniwelacje terenu, czyli różnice w wysokości pomiędzy dwoma wyznaczonymi punktami. Wszelkie deniwelacje musza być skorygowane.

Geodezyjne badania deniwelacji – co warto wiedzieć?

geodeta kartuzyZasada jest prosta – aby budowla była bezpieczna i trwała, musi mieć położone fundamenty idealnie płasko. Wypoziomowany teren będzie wówczas spełniał zasady bezpieczeństwa. Geodeta na początku prac budowlanych mierzy teren pod kątem różnic wysokości. Używa do tego celu specjalistycznego sprzętu, jakim jest niwelator. Najtrudniej jest podczas prac na bardzo dużym terenie, gdzie prawdopodobieństwo tego, że teren jest płaski maleje. Wówczas trzeba zaznaczyć poszczególne punkty do wypoziomowania. Punty wyznacza geodeta kartuzy, z kolei pracami ziemnymi zajmują się już robotnicy budowlani. Po tych pracach należy zrobić kolejny pomiar, ażeby sprawdzić, czy na dany moment powierzchnia terenu jest odpowiednio wypoziomowana. Różnice wysokości zdarzają się często. Według zasady dom również nie może być położony niżej, niż pobliska droga. Wówczas należy zastosować wyższe fundamenty lub tez dodać nieco więcej gruntu. Spadek terenu może przyczynić się do pękania budynków i jego niszczenia. W skrajnych przypadkach może zagrażać życiu. Geodeci muszą wszelkie nierówności zapisać w dokumentach, by potem nie było problemów. Nachylenie terenu również niekorzystnie wpływa na rolnictwo i ogrodnictwo, ponieważ podczas opadów, woda będzie liniowo spływać i erodować glebę. Ponadto istnieje ryzyko powstawania procesów grawitacyjnych o mniejszej gwałtowności. Jest to spełzywanie. Zadaniem geodetów jest też zbadanie, czy budynek ma być postawiony na wzniesieniu lub w dolince. Liczy się też odległość od rzeki i możliwość zalania terenu podczas ewentualnych wezbrań.

Planowanie inwestycji nie byłoby bez geodetów możliwym działaniem. Na każdej działce budowlanej musi być zrobiony pomiar, ażeby budynek mógł istnieć przez wiele lat i być bezpieczny dla ludzi. Warto dodać, że geodezja jest branżą bardzo ogólną i praktyczną, bo oprócz różnic wysokości, geodeci badają również granice działek, odległości od obiektów oraz powierzchnię pod względem metrażowym. Geodety więc nie może zabraknąć podczas tyczenia działek – to jest jego zadanie!