Z czego składa się projekt instalacji ppoż?

Dzięki nam dostaniesz skrzydeł!

Z czego składa się projekt instalacji ppoż?

Zapisy i wymogi prawne wymagają na zarządcach budynków zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa osób przebywających na ich terenie. W obowiązujących aktach takich jak rozporządzenia czy ustawy można znaleźć szereg zapisów, które w sposób jednoznaczny określają środki ochrony, które należy przedsięwziąć. Wiele zależy tak naprawdę od przyszłego przeznaczenia i sposobu wykorzystania obiektu. Jego charakterystyka wymusza zastosowanie określonych środków zapobiegawczych. Jednym z większych zagrożeń, które mogą wystąpić na terenie dużych budynków jest ogień.

Po co stosuje się instalację przeciwpożarową?

projektowanie instalacji przeciwpożarowychJest on szczególnie groźny w miejscach, gdzie może gromadzić się wiele osób w przestrzeni zamkniętej. Przykładem mogą być kina, teatry czy galerie handlowe. Wszędzie tam w fazie projektowania powinny być uwzględnione bierne oraz czynne środki ochrony. Do tych pierwszych zaliczyć można między innymi natrysk ognioodporny na konstrukcję nośną. Jego zadaniem jest zwiększenie odporności na ogień w warunkach zagrożenia. W przypadku środków aktywnych należy wykonać projektowanie instalacji przeciwpożarowych składających się z wielu elementów oraz urządzeń. Można tutaj wspomnieć chociażby o centralkach, czujkach, ręcznych ostrzegaczach czy sygnalizatorach. Są to jedynie wybrane elementy spośród których każdy ma swoją funkcję. System sygnalizacji pożaru ma na celu szybkie wykrycie zagrożenia oraz przekazanie stosownej informacji osobom będącym w zagrożeniu jak i również służbom. Oprócz niego w budynku spotkać można tryskacze, hydranty, kurtyny przeciwpożarowe czy układy oddymiania. Należą one do innych grup zabezpieczeń jednak wchodzą w skład instalacji przeciwpożarowej. Niezależnie od urządzenia czy układu zadaniem wszystkich systemów jest zapewnienie należytego bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku.

W momencie wykrycia zagrożenia powinny być one o tym poinformowane, a wszelkie zabezpieczenia powinny umożliwić szybką i bezpieczną ewakuację z budynku. Żeby tak się stało wprowadzane są specjalne normy projektowe oraz akty wykonawcze, których zadaniem jest jak najdokładniejsze opisanie zabezpieczeń. Jak widać obecnie ważnym zagadnieniem jest poprawne zaprojektowanie środków ochrony biernej oraz aktywnej. W tym celu skorzystać można z usług specjalistycznych przedsiębiorstw, które zajmują się tą tematyką w trakcie codziennej pracy. Osoba wykonująca projekt musi posiadać doświadczenie, kompetencje oraz co najważniejsze aktualne uprawnienia. Jest to niezwykle istotne w perspektywie wykonania prawidłowego układu.