Wybór przepływomierzy do ścieków

Dzięki nam dostaniesz skrzydeł!

Wybór przepływomierzy do ścieków

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie obiekty gospodarki wodno-ściekowej są zobligowane do rozliczania się z ilości odprowadzanych ścieków. Problem tego typu rozliczeń oraz związanych z nimi układami pomiarowymi jest określony w ustawie Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska i Rozporządzeniach Rady Ministrów. Współcześnie znanych jest wiele metod pomiarów przepływu cieczy w obiektach, w związku z czym warto dowiedzieć się nieco więcej na temat uwarunkowań grawitacyjnych albo ciśnieniowych.

Dobieramy przepływomierz do  ścieków

nowoczesny przepływomierz do ściekówW zależności od aplikacji oraz lokalnych uwarunkowań pomiar przepływu ścieków może odbywać się różnymi metodami. Najpopularniejsze są modele grawitacyjne oraz ciśnieniowe, spośród których wyróżnia się między innymi modele ultradźwiękowe, radarowe czy elektromagnetyczne. Warto wybierać nowoczesny przepływomierz do ścieków. W przypadku zakładów produkcyjnych, które rozliczają się za odprowadzane ścieki ryczałtowo albo na podstawie wody pobranej, polecane są liczniki, które umożliwiają uzyskanie realnych korzyści. Pozwala to na pomiar rzeczywistej ilości ścieków odprowadzanych grawitacyjnie do kanalizacji z zakładu czy przedsiębiorstwa. Metoda szacunkowych wyliczeń nie zawsze odzwierciedla rzeczywistą ilość odprowadzanych do kanalizacji ścieków. Rozbieżności mogą mieć także miejsce w przypadku instalacji przemysłowych, w których występują ubytki wody w czasie procesów produkcyjnych. Tyczy się to na przykład zużywania wody w czasie procesów produkcyjnych, jak również parowania czy rozbryzgiwania. Na dalsze rozbieżności wpływają także straty wody w sieci, które powstają w szczególności w starszych instalacjach kanalizacyjnych. W takich wypadkach uruchamianie zestawów do pomiarów rzeczywistej ilości odprowadzanych ścieków pozwala na realne oszczędności. Same przepływomierze ultradźwiękowe składają się w wersji podstawowej z mikroprocesorowego przetwornika i ultradźwiękowego czujnika poziomu. Pomiar natężenia przepływu cieczy jest realizowany poprzez znormalizowany element piętrzący.

Pomiary ilości ścieków w kanałach grawitacyjnych przy zastosowaniu przepływomierzy ultradźwiękowych są dokonywane w oparciu o metodę piętrzeniową, w oparciu o normę ISO albo specjalne katalogi. Pozwala to na przeliczenie wysokości spiętrzenia przepływającej cieczy na wartości natężenia przepływu chwilowego. Opisywane rozwiązania są jednym z najbardziej popularnych oraz sprawdzonych metod pomiarowych przepływu cieczy, co jest stosowane na rynku od lat i cenione ze względu na stosunkowo niskie koszty wdrożenia i dużą dokładność pomiarów.