Wiercenie kierunkowe poziome

Dzięki nam dostaniesz skrzydeł!

Wiercenie kierunkowe poziome

Od początków przemysłu wydobywniczego operatorzy wiercą pionowe szyby w celu eksploatowania złóż ropy i gazu. Zaletą są tanie i proste studnie z minimalnym zapotrzebowaniem na technologię lub bardzo dokładna lokalizację. Odwierty kierunkowe ograniczały się do sytuacji, która wymagała zastosowania wierceń kierunkowych, takich jak na przykład studnie przybrzeżne lub zbiorniki z ograniczonym dostępem do lądu na powierzchni. W ostatnich latach technologia poprawiła się do tego stopnia, że ​​korzyści z wykonania odwiertu poziomego przewyższyły ryzyko niepowodzenia na prawie wszystkich polach.

5 zalet wyboru poziomego wiercenia kierunkowego

przewierty sterowane a skutecznośćGłówne zalety studni poziomych to bardziej efektywne odwodnienie zbiornika, zwiększenie całkowitego odtworzenia rezerw oraz zmniejszona koncentracja wody i gazu. Odwodnienie zbiornika jest zwiększane przez odwierty poziome poprzez dodanie ilości pojemnika narażonego na działanie mechanizmu. Popularny mechanizm usprawniający przewierty sterowane a skuteczność ze zmniejszoną koncentracją wody i gazu zależy od szybkości produkcji. Odwiert poziomy wymaga mniejszego ciśnienia, aby spulchnianie terenu przebiegało wolniej. Kierunkowe wiercenie w zwijanych rurach jest zwykle stosowane w zastosowaniach o średnim promieniu, gdzie sekcja narastania może wynosić do kilka stóp. Ta wysoka zdolność jest przydatna do unikania stref kłopotliwych podczas zbaczania z istniejącego pionowego odwiertu poprzez wyjście pod instalacją. Mimo zalet wiercenia poziomego nie jest jeszcze powszechnie stosowane. Statystyki pokazują ciągłą zmienę i wzrost udziału odwiertów poziomych. Z odwiertów wywierconych przed kilka ostatnich lat wytworzono ponad kilkaset baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie i każdy projekt wykonano poziomo. W przypadku odwiertów produkujących większe ilości baryłek ekwiwalentu dziennie wiercono ponad połowę instalacji w technologi poziomej z tendencją do szybkiego wzrostu. Tylko kilka odwiertów powstało innym sposobem. Istnieje korelacja między wierceniem odwiertów poziomych a zwiększoną produkcją. W tak obszernych statystykach bierze udział wiele czynników, ale pokazują one, że technologia dojrzała i jest wykorzystywana przez wiodących operatorów w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej.

Kierunkowe przewierty horyzontalne otworzyły wrota przeciwpowodziowe zarówno dla właścicieli domów, jak i podmiotów komercyjnych, które potrzebują dodatkowych instalacji użyteczności publicznej od kanalizacji, wody i energii po gaz i telekomunikację. Dzięki dostępowi do poziomych wierceń kierunkowych można zainstalować media niemal w dowolnym miejscu przy stosunkowo minimalnych kosztach i przy mniejszych zakłóceniach w architekturze krajobrazu. Technika jeas zarówna skuteczna jak i przyjazna dla środowiska.