Sprawne wyburzanie zabudowań

Dzięki nam dostaniesz skrzydeł!

Sprawne wyburzanie zabudowań

Przed rozpoczęciem budowy nowego projektu inwestycyjnego niestety należało rozebrać wszystkie stare budynki, jakie położone były na terenie przeznaczonym pod budowę, a nie mieliśmy personelu i sprzętu by poradzić sobie z tym sprawnie i bezpiecznie. Oczywiście, mogliśmy zawsze improwizować i całość wyburzyć takimi środkami jakie mieliśmy na stanie, choć wiązało się to ze zbyt dużym zagrożeniem, byśmy brali taką możliwość pod uwagę.

Fachowa rozbiórka starych budynków

kompleksowa rozbiórka budynków inowrocławCo więcej po wstępnych oględzinach okazało się, iż wiele owych budynków ma jeszcze materiały, które mogą być zastosowane przy innych projektach, lub przeznaczone do recyklingu i ponownie zastosowane w procesach konstrukcyjnych. Oczywistym więc było iż wymagane będzie zaangażowanie załogi, która dobrze zna się na rozbiórce budynków i wyburzaniu dużych obiektów w sposób bezpieczny, ale również i szybki. Zaczęliśmy więc szukać firmy której specjalnością była kompleksowa rozbiórka budynków Inowrocław ma dwie firmy rozbiórkowe,m które są dobrze znane z fachowego przeprowadzania wyburzeń na terenie całego kraju, więc nie mieliśmy żadnych problemów z zaangażowaniem jednej z nich do wykonania większości zadań przy wyburzeniach i przygotowaniu terenu pod budowę. Załoga firmy zabrała się do wykonania zadania z największą starannością, najpierw dokonując dokładnych oględzin wszystkich budynków, jakie miały być rozebrane, i wykonując plany działań. Wszystkie budynki w których znajdowały się materiały do ponownego wykorzystania, lub nadające się do recyklingu zostały dokładnie oznaczone, a wszystkie inne zabudowania miały być wyburzone w pierwszej kolejności, zawsze z użyciem maszyn ciężkich, podczas gdy ekipy dokonujące demontażu miały wymontować wszystko co nadaje się do wykorzystania z oznaczonych zabudowań. Usunięte miało być wszystko, same budynki, pozostałości po nich, fundamenty, oraz resztki instalacji sanitarnych, jakie znajdowały się jeszcze na terenie budowy, gdyż zamiast nich miały być przeciągnięte nowe ciągi, całkowicie sprawne.

Firma rozbiórkowa miała swoje własne maszyny ciężkie i pojazdy służące zarówno do wyburzania jak i usuwania pozostałości porozbiórkowych, dlatego też nie musieliśmy angażować własnego parku maszynowego do prac aż do zakończenia całego procesu wyburzeń. Mimo iż budynków na terenie budowy było dużo, a do ręcznej rozbiórki przeznaczonych było co najmniej dwanaście, oczyszczanie terenu nie zajęło więcej niż dwóch tygodni, łącznie z wyrównaniem terenu i przygotowaniem go pod budowę.