Rozładunek Big Bag

Dzięki nam dostaniesz skrzydeł!

Rozładunek Big Bag

Coraz więcej przedsiębiorstw przemysłowych oraz handlowych, zaopatruje się w specjalne systemy, pozwalające na składowanie odpadów jednego rodzaju, na przykład folii, papieru, czy też szkła. Odpady następnie zostają wywiezione do zakładu zajmującego się przetwórstwem odpadów, natomiast przedsiębiorstwa z tego tytułu, iż decydują się na segregację śmieci, mają możliwość uiszczania znacznie niższych opłat, z racji składowania oraz odprowadzania odpadów.

Systemy automatycznego rozładunku

mechaniczny rozładunek big-bagSystemy big bag nie są obce w żadnym przedsiębiorstwie, zarówno handlowym, jak również przemysłowym, niemniej jednak bardzo ważne jest, aby tego rodzaju systemy zostały regularnie rozładowywane, a odpady wywożone do zakładu oczyszczania miasta. Dawniej systemy big bag rozładowywane były wyłącznie przy użyciu dźwigu, oraz przenoszone do części załadunkowej pojazdu, natomiast innowacyjne technologie, stosowane w dzisiejszych czasach, pozwalają także na zachowanie odpowiedniego poziomu standardu, dzięki czemu możliwe jest rozładowanie big bagów wyłącznie w sposób automatyczny. Mechaniczny rozładunek big-bag, jest to stelaż dodatkowo wyposażony w system, pozwalający na automatyczne zdjęcie części składowania odpadów, oraz opróżnienie torby big bag, a także jej ponowne zainstalowanie w stelażu. Po przybyciu pracowników służb oczyszczania miasta, dokonują oni rozładunku z dodatkowej części składowania, która została umieszczona pod systemem stelażu big bag. Dzięki tego rodzaju systemom, proces rozładunku big bag staje się znacznie szybszy, oraz znacznie bardziej bezkonfliktowy. Ponadto, pozwala to na składowanie pozostałych odpadów, nawet po całkowitym zapełnieniu torby, przeznaczonej do składowania części zużytych codziennego wykorzystania w przedsiębiorstwach. Najczęściej torby big bag zostają zapełniane w przedsiębiorstwach handlowych oraz przemysłowych folią, którą zostają owinięte palety z towarem, niemniej jednak do tego rodzaju systemów bez problemu można składować także papier oraz plastik.

Bardzo ważne jest, aby torby big bag zostały wypełniane odpadami wyłącznie jednego rodzaju, oraz aby były one w miarę możliwości segregowane. Pozwoli to na zachowanie wysokiego poziomu porządku, oraz w momencie przyjazdu pracowników służb oczyszczania miasta, będzie możliwe dokonanie rozładunku wyłącznie jednego rodzaju odpadów, co pozwoli na transport odpadów do zakładu oczyszczania miasta w formie segregowanej, dzięki czemu koszt utrzymania zbiornika na odpady może okazać się znacznie tańszy.