Problem uzależnienia od leków

Dzięki nam dostaniesz skrzydeł!

Problem uzależnienia od leków

Kiedy pojawiają się objawy u osoby uzależnionej? Najczęściej pojawiają się one w około 10-48 godzin od momentu odstawienia środka i mogą być bardzo nieprzyjemne w skutkach. Dlatego odstawianie leku powinno odbywać się stopniowo, najlepiej szukając pomocy w ośrodkach leczenia, które pomoże nam się uporać z tym problemem na dobre.

Jak wygląda leczenie uzależnienia od leków?

ośrodek leczenia uzależnień od lekówLekomania jest bardzo ciężką chorobą, dlatego też większość chorych nie przyznaje się przed rodziną i znajomymi do tej choroby. Warto zapoznać się z sygnałami wskazującymi na podejrzenie lekomanii: regularne przyjmowanie coraz większych dawek leku, chory sięga po lek nie w celach medycznych, ale by móc prawidłowo funkcjonować. Po odstawieniu leku pojawiają się objawy zespołu abstynencyjnego, które przypominają symptomy występujące u osoby uzależnionej od narkotyków, bądź alkoholu, dlatego warto zwrócić się o pomoc do specjalistów i zdecydować się na ośrodek leczenia uzależnień od leków.  Przyjmowanie leków nawet wtedy, gdy objawy choroby, którą miały leczyć ustąpiły jest kolejnym wyznacznikiem lekomanii. Ponadto częste wizyty w przychodniach, trzymanie leków cały czas przy sobie panika w przypadku braku zapasu leków, zażywanie kilka tabletek w jednej dawce lub mieszanie różnego rodzaju leków o tym samym działaniu co pozwala spotęgować działania psychofizyczne zawartych w nich substancji, pojawienie się leków, wahań nastrojów, bezsenności. Uzależnienie od leków często objawia się również sennością, problemami z koncentracją, niewyraźną mową, pogorszeniem pamięci, problemami z koordynacją. Osoba uzależniona od leków gromadzi pokaźne zapasy potrzebnych leków, na ich brak reaguje paniką. Z tego względu można wyróżnić kilka wzorów zachowań wedle lekarzy, które mogą świadczyć o lekomanii. Skuteczne leczenie jest długie, jednak dla chorego jest często ostatnią deską ratunku. Osoby, które podejrzewają u siebie problem lekomanii powinny zgłosić się jak najszybciej na terapię. Im wcześniej chory zda sobie sprawę z problemu tym lepiej.

Lekomania nie jest problemem tylko chorego, ale też i jego bliskich. Najważniejsze jest wsparcie rodziny czy przyjaciół jest jednym z ważniejszych elementów terapii. Osoby chore, które są świadome swoich problemów, pod nadzorem lekarza stopniowo zmniejszać dawkę uzależniającego preparatu. Najtrafniejszym rozwiązaniem jest zgłoszenie się na terapię do ośrodka leczenia lekomanii. Opieka psychiatryczna i psychologiczna (terapia grupowa lub indywidualna) idą w parze z lekami.