Opodatkowanie firmy w Niemczech

Dzięki nam dostaniesz skrzydeł!

Opodatkowanie firmy w Niemczech

Podjęcie kroku zawodowego w postaci otwarcia działalności na terenie innego kraju to możliwość rozwoju i poszerzenia możliwości. Działalność w Niemczech jest bardzo wymagająca i czasochłonna, jednak niesie za sobą korzyści, których nie otrzyma przedsiębiorca działający na polskich zasadach. Warto zapoznać się zarówno z warunkami i jak zaletami samozatrudnienia w Niemczech zanim podejmie się decyzję o jego rozpoczęciu, aby uniknąć przykrych, finansowych konsekwencji. 

Podatki i koszty firmy w Niemczech 

założenie firmy w niemczechPrzede wszystkim, warto wiedzieć, że samo założenie firmy w Niemczech to nie jest największa trudność. Trudne może okazać się jej prowadzenie, zwłaszcza bez odpowiedniego przygotowania, znajomości języka, bądź przynajmniej bez firmy zajmującej się księgowością w zakresie polskich i niemieckich regulacji. Koszty prowadzenia firmy w tym kraju nie są ujednolicone, bowiem zależą od wielu czynników, w tym od landu, na terenie którego ulokowana została firma. Jeśli chodzi o podatki, to w Niemczech istnieją fazy podatkowe. Pierwsza faza to koszty, które przedsiębiorca ponosi na poczet rozpoczęcia jej prowadzenia. Aby móc je przedstawić urzędowi jako wydatki na poczet firmy, należy zebrać odpowiednie faktury, niezależnie czy są z doradztwa, księgowości czy kosztów dojazdu. Te kwoty mogą zostać dołączone do deklaracji podatkowej, po wcześniejszym im dostarczeniu do urzędy skarbowego. Druga faza dotyczy poinformowania odpowiedniego urzędu gminy, który poinformuje odpowiedni urząd skarbowy o rozpoczęciu prowadzenia działalności. Ważne jest, że podczas zakładania działalności, w formularzu należy oszacować ewentualne przychody w pierwszym roku jej trwania. Kwota, która zostanie wpisana w tej rubryce wpłynie na wysokość zaliczki podatkowej, którą będzie trzeba zapłacić do urzędu skarbowego. Jednakże ani wpisanie zerowego dochodu, ani zbyt wysokiego nie wpłynie dobrze na tę opłatę. Warto faktycznie oszacować realne możliwe dochody i w razie jakichkolwiek zmian w czasie trwania działalności można wnioskować o ponowne przeliczenie wielkości zaliczki podatkowej odpowiadającej dochodom. 

Doskonała znajomość przepisów związanych z opodatkowaniem i innymi kosztami działalności w Niemczech, pozwoli uniknąć nieporozumień i przykrych konsekwencji finansowych. Jeśli nie jesteśmy biegli zarówno w prawie podatkowym, jak i w języku niemieckim, to warto skorzystać z usług profesjonalnej firmy księgowej, która pracuje w zakresie działalności niemieckich. W ten sposób będziemy mieli pewność, że nie zalegamy z żadnymi opłatami i będziemy mogli skupić się na samej pracy.