Nauka chemii z pomocami dla uczniów

Dzięki nam dostaniesz skrzydeł!

Nauka chemii z pomocami dla uczniów

 

Nauka w szkole to dla dzieci ogromne wyzwanie. Zaczynając swoją przygodę w szkolnej ławie muszą zreorganizować całe swoje dotychczasowe życie i podporządkować je w głównej mierze nauce. Pierwsze lata szkolne to połączenie nauki i zabawy. Dzieci w ten sposób mogą oswoić się z nową formułą zajęć, a także dużo z nich zapamiętują i wynoszą. W wyższych klasach często jednak muszą uczyć się na pamięć faktów, wzorów czy dat.

Pomoce dydaktyczne do nauki chemii

Chemia pomoce dydaktyczneUczniowie wyższych klas podstawowych i szkół ponadpodstawowych często czują się przeciążeni nauką. Nie wyrabiają się na czas z odrabianiem zadań domowych, czują się niedostatecznie przygotowani do zajęć, często nie rozumieją rzeczy, których się uczą. Duża część nauki to zapamiętywanie faktów, bez ich dogłębnego wytłumaczenia po stronie nauczyciela i zrozumienia po stronie uczniów. Tymczasem jest to niezmiernie ważne, gdyż tylko w ten sposób dzieci i młodzież będą umieli praktycznie wykorzystać zdobytą wiedzę, co przyda im się w życiu codziennym i na dalszych etapach edukacji. W przedmiotach ścisłych, takich jak na przykład chemia intrygujące pomoce dydaktyczne powinny być jak najczęściej wykorzystywane na lekcjach i w domu, indywidualnie przez każdego ucznia. Do takich pomocy zaliczymy przede wszystkim sprzęt laboratoryjny. Chemia opiera się na doświadczeniach, które urozmaicają naukę, sprawiają, że uczniowie lepiej rozumieją i łatwiej zapamiętują rzeczy, których się uczą. Warto więc zadbać, by pracownie chemiczne były wyposażone w odpowiedni sprzęt, szkło laboratoryjne, środki chemiczne do przeprowadzania doświadczeń oraz fartuchy, rękawiczki i okulary mające zapewnić bezpieczeństwo nauczycielowi i uczniom. Ponadto, warto wykorzystywać różnego rodzaju materiały dydaktyczne przygotowywanie przez wydawnictwa pedagogiczne. Do podręczników szkolnych często dołączane są płyty z nagranymi doświadczeniami chemicznymi. Są one bardzo pomocne, gdyż niektórych z nich nie da się przeprowadzić na lekcji. Dzięki dostępowi do filmików edukacyjnych uczniowie mogą zaobserwować ich przebieg i efekty sami w domu lub też na lekcji, gdy nauczyciel posiada dostęp do tablicy interaktywnej.

Wielu uczniów uważa naukę w szkole za zajęcie nudne i niepraktyczne, które nie przynosi żadnej pożytecznej wiedzy. Tymczasem odpowiednio przygotowane i przeprowadzone lekcje z wykorzystaniem pomocy naukowych mogą być nie tylko ciekawe i inspirujące, ale też sprawiać, że dzieci poczują wagę i istotność faktów, które muszą przyswoić. Nauka przedmiotów ścisłych oparta na materiałach dydaktycznych to wspaniała przygoda.