Korzystamy z szybkiego wywozu odpadów budowlanych

Dzięki nam dostaniesz skrzydeł!

Korzystamy z szybkiego wywozu odpadów budowlanych

Budowa nowego domu albo remont istniejącej nieruchomości mogą powodować powstawanie dużej ilości odpadów budowlanych. Wywóz tak powstającego gruzu powinien odbywać się w sposób całkowicie legalny i jednocześnie zgodny z przepisami, aby okazał się bezpieczny dla środowiska naturalnego. Warto więc dowiedzieć się, co odnośnie wywozu odpadów budowlanych mówią przepisy. I czy rzeczywiście należy korzystać z usług specjalistycznych firm w tym zakresie? Czym wyróżniają się odpady budowlane i ich składowanie?

Usługa szybkiego wywozu odpadów z budowy

szybki wywóz odpadów budowlanych w łodziZgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku, za odpady rozumie się każdą substancję albo przedmiot, które posiadacz się pozbywa, zamierza się pozbyć albo do pozbycia się których jest zobowiązany. Jednocześnie zgodnie z tymi przepisami, odpady budowlane nie mogą trafiać do zwykłych kontenerów. Na terenie budowy gruz budowlany powinien być magazynowany w specjalnych kontenerach, które są dostosowane do przechowywania i jednocześnie umożliwiają one późniejsze jego wywiezienie. W polskich przepisach znajdują się także szczegółowe warunki wywożenia odpadów budowlanych. Przede wszystkim istotne są warunki bezpieczeństwa oraz odpowiedni sprzęt. Odpady te powinny zostać wywiezione do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który powinien funkcjonować w każdej gminie, bądź do punku recyklingowego. W przypadku budowy domu albo remontu, możemy zlecić taką usługę firmie zewnętrznej. Warto zdecydować się na szybki wywóz odpadów budowlanych w łodzi. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że firma zewnętrzna dysponuje specjalnym zapleczem technologicznym, które umożliwi sprawne przyjęcie odpadów od nas oraz zagospodarowanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jednym z istotnych elementów takich usług jest konieczność ewidencjonowania takich odpadów, jak na przykład gruz betonowy czy budowlany, jeżeli ilość ich wytwarzania przekracza 5 ton. Wszystko to sprawia, iż warto zdecydować się na skorzystanie z usług profesjonalnych firm.

Karty przekazania odpadu są to dokumenty, które potwierdzają prawidłowe oraz w pełni legalne przekazywanie odpadów budowlanych uprawnionym do tego odbiorcom. Zgodnie z przepisami prawa narzucony został obowiązek podpisania takich dokumentów przez obie strony w przypadku przekazania odpadów. Zawartość takiej karty również jest szczegółowo określona. Powinna się w niej znaleźć nazwa podmiotu (bądź imię i nazwisko osoby przekazującej), adres, dane o pochodzeniu odpadów i miejsce ich przeznaczenia.