Jak szybko odciąć przepływ w instalacji?

Dzięki nam dostaniesz skrzydeł!

Jak szybko odciąć przepływ w instalacji?

Zawory to główne elementy różnego typu instalacji, takich jak instalacje ciepłownicze, kanalizacyjne, grzewcze i inne. Ich głównym zadaniem jest natychmiastowe odcięcie przepływu, na przykład w celu uniknięcia wystąpienia sytuacji niebezpieczniej, lub też w celu dokonania niezbędnych prac konserwacyjnych w obrębie instalacji. W odróżnieniu do innych rodzajów zaworów, elektrozawory są wyposażone w silnik, który szybko i sprawnie odcina przepływ w instalacji.

Czym cechują się elektrozawory?

zawory sterowane elektrycznieJeżeli zastanawiasz się, gdzie właściwie stosowane są elektrozawory, to są one stosowane w wielu sytuacjach z którymi mamy styczność na co dzień, na przykład w grzejnikach centralnego sterowania. Zamontowane tam zawory sterowane elektrycznie sprawiają, że ogrzewanie oparte na grzejnikach jest bardziej skuteczne niż w przypadku na przykład ogrzewania podłogowego. Przykręcając zawór, zmniejszamy przepływ płynącej ciepłej wody, tak jak jak odkręcając go szybko zwiększamy jej przepływ podnosząc temperaturę powietrza w naszym domu. Sterowane elektrycznie zawory są jednak stosowane również w instalacjach grzewczych czy gazowniczych. Tutaj są stosowane głównie po to, aby szybko odciąć całkowicie przepływ w wypadku konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub naprawy w obrębie instalacji. Można więc powiedzieć że zawory elektryczne są głównym filarem bezpieczeństwa w różnego typu instalacjach z którymi mamy na co dzień styczność. Działanie elektrozaworów oparte jest na polu elektromagnetycznym, innymi słowy przykręcając zawór zmniejszamy przepływ pola zamykając całkowicie lub częściowa przepływ danej substancji. Warto dodać również ze zawory elektryczne różnią się między sobą, szczególnie budową i wyglądem zewnętrznym w zależności od tego, jakiego rodzaju instalacji są częścią. Inne będą w przypadku wody, inne – ścieków a inne w przypadku instalacji gazowniczych. Mogą się one jednak różnić również ze względu na element który steruje medium przepływającym przez zawór. Można tam stosować specjalne membrany, kotwice, lub inne elementy. Oczywiście również one różnią się w zależności od tego, jakiego rodzaju instalacji dotyczą. Bardzo ważne w przypadku elektrozaworów jest jakość wykonania.

Podstawowym ich budulcem jest stal nierdzewna, w zależności od tego, jakiego rodzaju instalacji dotyczą, dodatkowo zabezpieczona. Zawory instalacji wodnej mają na przykład powłokę antykorozyjną, a te kontrolująca przepływ materiału niebezpiecznego lub żrącego są również odpowiednio zabezpieczone. Właściwe korzystanie z zaworów sprawia, że przez długi czas nie jest konieczna ich wymiana.