Jak osuszać powietrze w instalacji produkcyjnej?

Dzięki nam dostaniesz skrzydeł!

Jak osuszać powietrze w instalacji produkcyjnej?

Duża liczba instalacji produkcyjnych i przemysłowych jest oparta o działanie sprężonego powietrza. Dotyczy to zwłaszcza instalacji wykorzystywanych w przemyśle spożywczym czy też chemicznym. Bardzo ważne jest, aby powietrze używane w tego typu instalacjach, było pozbawione nadmiaru wilgoci.

Zastosowanie osuszaczy adsorpcyjnych

innowacyjny przemysłowy osuszacz adsorpcyjnyOgromna ilość instalacji wykorzystywanych w przemyśle czy też produkcji jest opartych o sprężone powietrze. Takie powietrze jest w takich instalacjach konieczne aby mogło dojść do finalizacji procesów produkcyjnych, szczególnie w instalacjach wykorzystywanych w przemyśle spożywczym lub też chemicznym. Oczywiście bardzo ważne jest, aby sprężone powietrze przebiegające przez instalacje produkcyjne było prawidłowo osuszane jak również oczyszczone. W tym celu wykorzystuje się najczęściej innowacyjny przemysłowy osuszacz adsorpcyjny. Jak łatwo się domyślić po samej nazwie, osuszacz ten ma mało wspólnych cech z osuszaczami używanymi w mieszkaniach, czy też na placu budowy. Przede wszystkim taki osuszacz jest niejako integralną częścią instalacji produkcyjnych wykorzystujących sprężone powietrze. Sprężarki, które generują sprężone powietrze w tego typu instalacjach, są bowiem pozbawione mechanizmów osuszających lub też oczyszczających powietrze, dlatego też tak ważne jest stosowanie osuszaczy adsorpcyjnych. Powietrze w osuszacza adsorpcyjnych nie jest osuszane przy pomocy grzałki, ale specjalnego filtra, wyposażonego w osuszający żel krzemionkowy. Żel ten działa na takiej zasadzie, że przyciąga do siebie i zatrzymuje znajdujące się w strumieniu powietrza cząsteczki wody. Następnie tak osuszone powietrze wraca do instalacji produkcyjnej, wydmuchiwane przy pomocy specjalnego wentylatora powietrza procesowego. Cechą wyróżniająca osuszacze adsorpcyjne jest fakt, ze pozwalają obniżyć wilgotność względną powietrza do naprawdę bardzo niskiego poziomu. Jest to nie do osiągnięcia przy pomocy typowych osuszaczy, a minimalny poziom wilgotności jest niezmiernie ważny w przypadku realizacji procesów produkcyjnych, a w szczególności w przypadku przemysłu spożywczego czy też chemicznego. Biorąc to pod uwagę, nie powinna dziwić rosnąca popularność osuszaczy adsorpcyjnych w przemyśle i produkcji, zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Wiele instalacji produkcyjnych do prawidłowego działania wymaga używania sprężonego powietrza. Oczywiście takie powietrze powinno być wcześniej odpowiednio osuszone i przystosowane do użycia w takiej instalacji. Do tego służą specjalne osuszacze, wykorzystujące żel krzemionkowy.