Jak chronić kanalizację przed zapychaniem?

Dzięki nam dostaniesz skrzydeł!

Jak chronić kanalizację przed zapychaniem?

Kanalizacja może ulec zapchaniu na skutek bardzo różnych czynników. Z pewnością jednym z częściej występujących jest zalegający w rurze obiekt, ale też duży problemem okazuje się tłuszcz. Może on bowiem prowadzić do stopniowego zwężenia światła rury i uniemożliwić przepływ ścieków.

Jaki separator jest najlepszy?

separator koalescencyjny z osadnikiemProblem z zapychającą się kanalizacją jest bardzo powszechny. Do zapychania się tego typu instalacji może dochodzić na skutek różnych czynników. Z pewnością warto tutaj wymienić kwestię zapychania się rur na skutek zalegających w nich obiektów dostających się przez odpływ. Tak naprawdę jednak najpoważniejszym zagrożeniem dla kanalizacji jest tłuszcz, oraz odpady ropopochodne. Mogą one zalegać w rurach, stopniowo prowadzać do zwężenia się ich światła. Dlatego też należy zrobić wszystko, aby nie dopuścić do powstania tego problemu. W szczególności dotyczy to jednak tych przedsiębiorstw, które wytwarzają duże ilości odpadów pochodzenia tłuszczowego, lub ropnego. W ich przypadku jedynym rozwiązaniem pozostaje separator koalescencyjny z osadnikiem. Jest to specjalny filtr, którego zadaniem jest wychwytywanie najmniejszych nawet cząsteczek tłuszczu, które znajdują się w wodzie. Dzięki temu, do odpływu dostaje się sama oczyszczona wodna, bez tak groźnego dla rur tłuszczu. Separatory montowane są najczęściej zaraz przy odpływie, aby mogły na bieżąco odfiltrowywać wszystkie zanieczyszczenia. Poszczególne modele separatorów mogą się jednak dosyć mocno między sobą różnic. Główne różnice między nimi to rodzaj obudowy, oraz dodatkowych udogodnień, które mogą bardzo pozytywnie wpłynąć na skuteczność procesu filtracji tłuszczu. Przykładem może być tutaj właśnie osadnik, który może bardzo skutecznie wspomagać procesy oczyszczania wody i ścieków. Warto dodać tutaj, że w przypadku niektórych przedsiębiorstw, posiadanie odpowiedniego separatora jest bezwzględnym obowiązkiem. Jest tak w przypadku wspomnianych już wcześniej restauracji, a raczej ich kuchni, ale także i na przykład stacji benzynowych, czy też warsztatów samochodowych. W przypadku wszystkich tych przedsiębiorstw, posiadanie odpowiedniego separatora jest sposobem na uniknięcie dotkliwych kar. Warto jednak pamiętać o jego regularnym oczyszczaniu.

Dbanie o instalacje kanalizacyjną jest bardzo ważne. Niektóre substancje, czy też przedmioty mogą znacznie załoić przepływ ścieków w rurze, a nawet całkowicie go uniemożliwić. Dlatego też tak ważne jest stosowanie specjalnych urządzeń filtrujących ścieki, dzięki którym będzie można zachować pełnią sprawność takich instalacji.