Hydrant, czyli jak pobrać wodę?

Dzięki nam dostaniesz skrzydeł!

Hydrant, czyli jak pobrać wodę?

 

Hydranty są niezbędnym elementem, bez którego nie mogły by funkcjonować budynki czy miasta. Hydrant wbrew pozorom, to nie przeżytek, czerwona dekoracja drogi lub chodnika. Przy pomocy hydrantów uratowano niejedno życie. Hydranty umożliwiają bowiem służbom przeciwpożarowym gaszenie ognia, dając im bezpośredni dostęp do sieci wodociągowej. Idąc ulicą nawet ich nie zauważamy, jednakże są obecne wokół nas w każdym miejscu na świecie. Co powinniśmy o nich wiedzieć?

Czym jest hydrant?

hydranty z wężemWedług definicji, hydrant to urządzenie umożliwiające bezpośredni dostęp do sieci wodociągowej. Dzięki temu dostępowi pobór wody, w razie konieczności gaszenia pożaru, jest dość prosty. Hydranty nie służą jednak tylko do celów przeciwpożarowych, ale i tych natury gospodarczej. Jednak zgodnie z rozporządzeniami, każdy hydrant musi spełniać normy przeciwpożarowe . Przepisy jasno określają cechy, jakie hydranty powinny posiadać. Każdy hydrant wyposażony jest w złącze, oraz zawór. Złącze umożliwia przymocowanie węża. Hydranty z wężem nie są częstym widokiem, jednakże przy pomocy węża strażacy celują w ogień wodę pod odpowiednim ciśnieniem. Odróżniamy hydranty także ze względu na miejsce ich ulokowania. Występują hydranty wewnętrzne, a także – zewnętrzne. Hydranty wg Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. muszą spełniać normy poboru wody. Hydranty wewnętrzne umieszczane są w miejscach masowego zamieszkania i użytku publicznego, ale także w wielu, wielu innych. Hydranty wewnętrzne nie rzucają się w oczy, jednak z pewnością każdy z nas taki hydrant, choć nieświadomie, widział. To zazwyczaj czerwona, kwadratowa szafka, umieszczona na ścianie. W zależności od rozmiaru budynku i jego rangi, ilość hydrantów może być różna. W takiej szafce oprócz hydrantu mieści się wąż, umożliwiający gaszenie ognia. Jest to praktyczne rozwiązanie także ze względu na to, że ludzie mogą zostać uwięzieni podczas pożaru w środku budynku, i dostęp straży pożarnej może być wówczas znacznie utrudniony. Hydranty umieszczane są zazwyczaj przy wejściach lub wyjściach ewakuacyjnych.

Podsumowując, hydranty to nie tylko dekoracja, ładny czerwony słupek. To przede wszystkim urządzenie niezbędne, umożliwiające ratowanie ludzkiego (choć nie tylko ludzkiego) życia i mienia. Gdyby nie hydranty, pożary rozprzestrzeniałyby się nader szybko i byłyby bardzo niebezpieczne. Hydranty umożliwiają bowiem szybką interwencję i zduszenie pożaru w zarodku. Hydranty powinny spełniać normy i być odpowiednio ulokowane. Jednak nie korzystamy z nich tylko podczas gaszenia pożarów, o czym również należy pamiętać. Hydranty mają wiele zastosowań i dlatego nieprędko odejdą do lamusa.