Elementy zestawów hydroforowych

Dzięki nam dostaniesz skrzydeł!

Elementy zestawów hydroforowych

Zastosowania zestawów hydroforowych można znaleźć w sieciach wodociągowych, stacjach uzdatniania wody, zasileniach systemów przeciwpożarowych, przemysłowych instalacjach wodnych czy systemach irygacyjnych. Aby zestaw ppoż hydroforowy działał w pełni musi być odpowiednio złożony z poszczególnych elementów, które razem służą do przetłaczania wody oraz podwyższania jej ciśnienia.

Z czego składa się zestaw hydroforowy?

zestawy ppoż hydroforowePrzetłaczanie wody i podwyższanie jej ciśnienia w instalacjach i sieciach wodociągowych może służyć do zasilania przeciwpożarowych systemów hydrantowych. Zestawy ppoż hydroforowe składają się z kilku pomp, zwykle o tej samej wielkości, które połączone są ze sobą armaturą zwrotną i odcinającą z kolektorami ssawnymi i tłocznymi. Po obu stronach każdej z pomp znajduje się zawór zwrotny. Kombinacje wykonania całości różnią się w zależności od wymagań, do których zestaw ma być przystosowany. Całość ułożona jest na konstrukcji nośnej, wykonanej z profili stalowych. Wibroizolatory, w które zaopatrzona jest konstrukcja umożliwiają ustawienie całości na utwardzonym podłożu w pomieszczeniu pompowni. Zestaw hydroforowy to urządzenie całkowicie zautomatyzowane, które w sprawny sposób zasila systemy hydrantowe. Sterowanie zestawem można dobrać indywidualnie, co ma zapewnić jak najsprawniejszą obsługę w sytuacji zagrożenia pożarem. Regulator w układach sterowania pozwala na przechodzenie na ręczny tryb pracy, odczyt wszystkich parametrów, regulację prędkości pomp, załączanie i wyłączanie agregatu czy też zatrzymanie całego zestawu. Konstrukcja nośna zarówno pomp jak i szafy sterującej, wykonana jest z stali konstrukcyjnej węglowej, dodatkowo zabezpieczonej przed korozją. Zabudowanie i umieszczenie szafy sterującej również może być indywidualnie dobrane przez klienta, tak aby dostęp do całości zestawu ppoż hydroforowego był jak najlepszy. W sytuacji awarii albo zwykłego serwisu stan pomp może być dokładnie sprawdzony, co przełoży się na jego pełną żywotność. Szafa wyposażona jest w najbardziej potrzebne włączniki oraz kontrolki, wskazujące na pracę zestawu lub występujące awarie.

Pomieszczenie, w którym zostanie zamontowany cały zestaw powinno być utrzymane w optymalnej dla niego temperaturze i przystosowane do odwadniania go w sytuacji zalania. Zestaw ppoż hydroforowy zapewnia ciągłą pracę systemów hydrantowych. Należy dbać o poszczególne elementy zestawu, jak pompy, agregaty, zawory a także układ sterowniczy, aby w sytuacji pożaru mogły działać bez zarzutu.