Efektywne inwestowanie pieniędzy

Dzięki nam dostaniesz skrzydeł!

Efektywne inwestowanie pieniędzy

Każdy z nas, prędzej czy później zaczyna zastanawiać się nad zainwestowaniem swoich pieniędzy. Przed podjęciem należy się zastanowić jakimi środkami dysponujemy, ile z nich możemy przeznaczyć na inwestycję, oczekiwania co do jego wysokości oraz czas osiągnięcia zysku. Co do jednego nie ma wątpliwości – im wcześniej zaczniemy inwestować, tym wcześniej zarobimy.

Co warto wiedzieć przed inwestowaniem pieniędzy?

jak inwestować pieniądzeInwestowanie to wyrzeczenie się bieżącej konsumpcji na rzecz przyszłych niepewnych korzyści. Jest to mieszanka pieniędzy i ryzyka, wytwarzająca zyski lub straty. Więc jak inwestować pieniądze? Początkowy inwestor to musi zaakceptować, że każda inwestycja wiąże się z ryzykiem poniesienia strat. Nie istnieje zysk bez ryzyka, nie ma bezpiecznych inwestycji i gwarantowanych stóp zwrotu. Kolejną rzeczą jest zaakceptowanie konsekwencji, które wynikają z podjętych decyzji. Dobry inwestor nie tłumaczy swoich porażek namowami sprzedawcy, błędną rekomendacją lub oszustwem emitenta. Takie rzeczy się zdarzają, ale to my zawsze ponosimy straty. My sami inkasujemy zyski, a Fiskus nie przyjmuje do wiadomości, że powinien też brać udział w stratach. Małe kwoty możemy odkładać na kontach oszczędnościowych lub lokatach terminowych. Są to najprostsze sposoby inwestowania, gdyż nie wymaga żadnej specjalistycznej wiedzy. Lokaty można łatwo porównać między sobą, a samo ich założenie jest dziecinnie proste. Obligacje są stosunkowo bezpieczną formą lokowania kapitału i chronią nas przed inflacją. Dobrym sposobem na lokowanie co miesiąc małych kwot jest fundusz inwestycyjny. Wiele banków umożliwia ich kupno online. Wystarczy zalogować się na konto, a następnie złożyć odpowiednią dyspozycję. Dużą zaletą funduszy inwestycyjnych jest ich różnorodność. Nie musimy znać się na akcjach, jak kupować surowce lub obligacje zagraniczne. Po prostu wybieramy odpowiedni fundusz i mamy pakiet papierów wartościowych z całego świata. Fundusze chronią nas poprzez uśrednienie ryzyka – inwestujemy pośrednio w dziesiątki papierów wartościowych, a nie tylko w kilka. Możemy wybrać fundusze reprezentujące strategie inwestycyjne odpowiednie do naszego poziomu akceptacji ryzyka.

Inwestowanie to nie tylko namacalna stopa zwrotu inwestycji. To także podnoszenie wartości rzeczy jak i samego siebie. Pomyślmy, czy nie warto przeznaczyć pieniędzy na edukację. Dzięki temu możemy podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Jeśli to doprowadzi do zwiększenia pensji lub otwarcia się drzwi do nowych możliwości to zwrot takiej inwestycji jest nieoceniony.