Dwudniowe szkolenie z pierwszej pomocy

Dzięki nam dostaniesz skrzydeł!

Dwudniowe szkolenie z pierwszej pomocy

Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy jest niewątpliwie bardzo ważna. Codziennie poruszamy się w przestrzeni publicznej. Korzystamy z dostępnych środków lokomocji, pokonujemy odległość z domu do pracy oraz spędzamy wiele czasu w tłumie ludzi. Nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć czy w którejkolwiek sekundzie naszego życia nie zajdzie konieczność pomocy drugiej osobie.

Pierwsza pomoc przedmedyczna

szkolenie z pierwszej pomocy warszawaW maju organizowane będzie szkolenie z pierwszej pomocy Warszawa jest miastem, w którym jednocześnie zostanie przeprowadzone cztery tego typu szkolenia. Żyjąc wśród ludzi należy mieć świadomość tego, że codziennie dochodzi do licznych wypadków drogowych, zachłyśnięć u dzieci oraz omdleń wśród osób w każdym wieku. Nie każdy wie jak w takich sytuacjach należy się zachować. Dwudniowe szkolenie będzie świetnym sposobem na zdobycie cennej wiedzy w bardzo krótkim czasie. W pierwszym dniu kursanci wezmę udział w wykładach na których poznają obszerną teorię z zakresu medycyny ratunkowej. Osoby prowadzące kurs na co dzień pracują w placówkach ochrony zdrowia. Wykonują zawody medyczne, a mianowicie są lekarzami, pielęgniarkami czy też ratownikami medycznymi. Mają kontakt z pacjentem w sytuacjach zagrożenie życia. Potrafią świetnie prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową oraz reanimacją. Posługują się prostym językiem dzięki czemu potrafią przekazać wiedzę w sposób jasny i rzetelny. Podczas wykładów zapoznają kursantów z regulacjami prawnymi dotyczącymi zasad udzielania pierwszej pomocy, terminologią oraz posłużą się przykładami sytuacji zagrożenia życia pacjentów, które miały miejsce w rzeczywistości. W drugim dniu kursanci będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce. Osoby prowadzące zajęcia przyniosą profesjonalny sprzęt do ćwiczeń. Fantomy przedstawiające osoby dorosłe oraz dzieci posłużą do wykonania wdechów ratowniczych oraz masażu serca. Ponadto kursanci dowiedzą się jak wygląda intubacja dotchawicza pacjentów. Każdy z prowadzących zaprezentuje intubacje na jednym z fantomów.

Udzielanie pierwszej pomocy powinien przejść każdy obywatel. Szkolenie z tego zakresu powinno się wdrażać już wśród najmłodszych dzieci w przedszkolach, a następnie w szkołach. Ponadto tego typu szkolenia powinny być również prowadzone przez pracodawców. Umiejętność pomocy drugiej osobie w sytuacji zagrożenia życia jest ogromnie ważne. Przepisy prawne zobowiązują nas do udzielenia pomocy poszkodowanemu znajdującemu się w sytuacji zagrożenia życia. Zaniechanie tego obowiązku wiąże się z pozbawieniem wolności.