Czym jest kompleksowość projektu?

Dzięki nam dostaniesz skrzydeł!

Czym jest kompleksowość projektu?

 

Definicja słowa kompleksowy wskazuje na rzecz obejmującą całość poszczególnych elementów jakiegoś zadania. Żeby zbadać, w jaki sposób odnosić się to może do prac biura projektowego musimy prześledzić wszystkie elementy, składające się na procedurę projektowania budynków. Dopiero wówczas będziemy mogli zdefiniować na czym owa kompleksowość w projektowaniu budynków może polegać.

Wszystkie fazy projektowania

kompleksowe projekty budynków - WrocławPierwszym etapem, przyjętym za dobry zwyczaj z pracy biur projektowych jest analiza formalno prawna całego przedsięwzięcia. Jest to miejsce, w którym architekt odpowiada sobie na pytania: czy dany projekt jest zgodny z polskim prawem? Czy docelowy model jest zgodny w prawem? Jaki wpływ budowa może mieć na otoczenie i środowisko naturalne? Po pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytania biuro projektowe bada oczekiwania, które względem inwestycji ma inwestor. Jeżeli dojdzie już do wstępnych ustaleń to wówczas architekt prosi klienta, inwestora o przekazanie Miejscowego Planu Zagospodarowania bądź o Decyzję o Warunkach Zabudowy, jeżeli Plan Zagospodarowania nie obejmuje działki, która jest w posiadaniu inwestora. Architekt poprosi również o dostarczenie mapy sporządzonej przez geodetę, informację o warunkach technicznych przyłączenia mediów oraz, w uzasadnionych przypadkach o dodatkowe dokumenty: zgodę na badania archeologiczne, raport o środowiskowych skutkach realizacji inwestycji. Następnie, architekt przystępuje do realizacji projektu koncepcyjnego. W samym projekcie wyróżnimy tutaj: rzuty, przekroje, układ pomieszczeń, układ stref, rozmieszczenie ścian działowych. Całość powinna zostać sfinalizowana produkcją wizualizacji 3D oraz przygotowaniem prezentacji video. Kompleksowe projekty budynków – Wrocław jest idealnym miejscem na tego typu inwestycje, przewidują również wykonanie projektu budowlano-wykończeniowego, który w sposób szczegółowy określi materiały i sposób wykonania poszczególnych elementów pod względem architektonicznym, konstrukcyjnym, sanitarnym i elektrycznym.

Wyżej wymieniony proces to tylko ogólny szkic tego, w jaki sposób odbywa się proces kompleksowego projektowania budynków. Oczywiście, miejsce pomiędzy poszczególnymi etapami uzupełniają godziny konsultacji, nanoszenia poprawek, doskonalenia projektu. Dobry architekt nie będzie przeforsowywał desperacko swoich założeń, ale wsłuchuje się w głos inwestora i postara się znaleźć konsensus. Kompleksowość jest pomocą oferowaną we wszystkich aspektach projektowania. Zdarza się również, że biura projektowe, które posiadają uprawnienia nadzorowania budowy, sprawują pieczę nad odpowiednim wcieleniem swoich założeń w życie przez ekipę budowlaną.